مایکروسافت

مشاهده همه 13 نتیجه

 • تومان۱۹۵,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA1020 با کد فنی BV-5XW

 • تومان۲۴۰,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA1320 با کد فنی BV-4BWA

 • تومان۱۹۵,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA630 با کد فنی BL-5H

 • تومان۳۱۹,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA640 با کد فنی BV-T4B

 • تومان۲۴۱,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA640 با کد فنی BV-T5C

 • تومان۱۹۵,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA701 با کد فنی BP-5H

 • تومان۲۲۶,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA720-625 با کد فنی BP-4GWA

 • تومان۲۴۰,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA810-820 با کد فنی BP-4W

 • تومان۲۴۰,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA820 با کد فنی BP-5T

 • تومان۱۹۵,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA830 با کد فنی BV-L4A

 • تومان۲۲۶,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA900 با کد فنی BP-6EW

 • تومان۱۹۵,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA920 با کد فنی BP-4GW

 • تومان۲۴۰,۰۰۰

  باطری موبایل مایکروسافت LUMIA925 با کد فنی BL-4YW