قبل از ارسال کالا و مرجوع کردن آن حتما فرم زیر کامل گردد تا در صورت رسیدن کالا به انبار تحویل گرفته شود لطفا قبل از مرجوع کردن کالا فرم زیر را پر کنید. لازم به ذکر است اگر کالایی به انبار برسد و از قبل فرم درخواست مرجوعی پر نشده باشد امکان تحویل توسط انبار وجود ندارد