حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

باطری قابل شارژ

باطری لیتیوم آیون

Untitled 1 Recovered
باطری لیتیوم آیون شاخه ای از باطری های لیتیوم قابل شارژ می باشد که در زمان دشارژ یون های لیتیوم از الکترود منفی به سمت الکترود مثبت و در زمان شارژ معکوس عمل می کنند. باطری های لیتیوم جدید ترین نسل باطری ها هستند که در ...
هانیه فخرابادی

باتری های قابل شارژ

4e73ea9de182086391e8150809bd3faa
باتری های قابل شارژ از گروه سلول های الکتروشیمیایی ذخیره کننده انرژی الکتریکی هستند. به این نوع سلول ها، سلول های ثانویه گفته می شود زیرا واکنش های الکتروشیمیایی به صورت برگشت پذیر در آنها اتفاق می افتد. باتری های ...
هانیه فخرابادی
X