لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

Battery LapTop Acer Aspire E1

 
  • ولتاژ 14.8V
  • ظرفیت 2200 میلی آمپر
  • ساختار Li-Ion
  • مدل های سازگار / Aspire E1-410 / Aspire E1-410-28202G50Mnww / Aspire E1-410-28204G50Mnww / Aspire E1-410G / Aspire E1-422 / Aspire E1-422G / Aspire E1-430 / Aspire E1-430G / Aspire E1-430P / Aspire E1-432 / Aspire E1-432G / Aspire E1-432P / Aspire E1-470 / Aspire E1-470G / Aspire E1-470G-33212G50Dnkk / Aspire E1-470P / Aspire E1-470P-6659 / Aspire E1-470PG / Aspire E1-472 / Aspire E1-472-54202G50Dnkk / Aspire E1-472G / Aspire E1-472G-54204G1TMnss / Aspire E1-472P-6491 / Aspire E1-472P-6844 / Aspire E1-472PG / Aspire E1-510 / Aspire E1-510P / Aspire E1-522 / Aspire E1-522-3407 / Aspire E1-522-5460 / Aspire E1-522-5659 / Aspire E1-522-5824 / Aspire E1-522-7415 / Aspire E1-522-7618 / Aspire E1-522-7634 / Aspire E1-522-7820 / Aspire E1-522-7843 / Aspire E1-530 / Aspire E1-530G / Aspire E1-532 / Aspire E1-532-2616 / Aspire E1-532-2635 / Aspire E1-532-4629 / Aspire E1-532-4870 / Aspire E1-532G / Aspire E1-532P / Aspire E1-532PG / Aspire E1-570 / V5-571

خلاصه محصول Battery LapTop Acer Aspire E1

باطری لپ تاپ ایسر مدل Aspire E1-422
نمایش بیشتر

مشخصات فنی Battery LapTop Acer Aspire E1

مشخصات کلي
  • ولتاژ 14.8V
  • ظرفیت 2200 میلی آمپر
  • ساختار Li-Ion
  • کد مشترک 4ICR17/65 / AK.004BT.097 / AL12A32
  • مدل های سازگار / Aspire E1-410 / Aspire E1-410-28202G50Mnww / Aspire E1-410-28204G50Mnww / Aspire E1-410G / Aspire E1-422 / Aspire E1-422G / Aspire E1-430 / Aspire E1-430G / Aspire E1-430P / Aspire E1-432 / Aspire E1-432G / Aspire E1-432P / Aspire E1-470 / Aspire E1-470G / Aspire E1-470G-33212G50Dnkk / Aspire E1-470P / Aspire E1-470P-6659 / Aspire E1-470PG / Aspire E1-472 / Aspire E1-472-54202G50Dnkk / Aspire E1-472G / Aspire E1-472G-54204G1TMnss / Aspire E1-472P-6491 / Aspire E1-472P-6844 / Aspire E1-472PG / Aspire E1-510 / Aspire E1-510P / Aspire E1-522 / Aspire E1-522-3407 / Aspire E1-522-5460 / Aspire E1-522-5659 / Aspire E1-522-5824 / Aspire E1-522-7415 / Aspire E1-522-7618 / Aspire E1-522-7634 / Aspire E1-522-7820 / Aspire E1-522-7843 / Aspire E1-530 / Aspire E1-530G / Aspire E1-532 / Aspire E1-532-2616 / Aspire E1-532-2635 / Aspire E1-532-4629 / Aspire E1-532-4870 / Aspire E1-532G / Aspire E1-532P / Aspire E1-532PG / Aspire E1-570 / V5-571

نقد و بررسی متخصصین بانک باطری