باتری لپ تاپ ایسوس K53 با کد فنی A32-K53

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید ۰۳۵۳۶۲۶۴۱۸۴

برای اطلاع از وضعیت موجودی و قیمت،عکس باطری را به شماره 09103858058 ارسال کنید
گارانتی تعویض 100 روزه

تمامی محصولات تا 100 روز شامل گارانتی تعویض می باشد

ارسال سریع

تمامی سفارش ها بین 1-3 روز کاری ارسال می شوند

کیفیت اصلی

تمام محصولات سایت با کیفیت اورجینال ارائه می شود.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید ۰۳۵۳۶۲۶۴۱۸۴


نقد و بررسی اجمالی

نکته درباره باتری لپ تاپ ایسوس Battery Laptop ASUS K53

 1.   لطفا در ابتدا شارژ باتری لپ تاپ ایسوس Battery Laptop ASUS K53 را تا %۳ خالی کنید; و بعد ان را کاملا شارژنمائید.(برای اولین بار باتری خود را شارژ کامل نمایید.)
 2.  شارژ باتری نباید هیچ زمانی کمتر از %۳ خالی شود خالی کردن شارژ باتری تا %۰ ممنوع می باشد; و اگر این کار انجام گردد باتری به سادگی خراب می شود یا عمر ان کم می شود.
 3.  اگر باتری برای روزهای متمادی در حال شارژ شدن است لطفا شارژباتری را یکبار خالی ومجددا شارژنمائید.
 4.  حتما توجه فرمائید قبل از انبار کردن باتری ان را بیشتر از %۵۰ شارژنمائید; (شارژکمتر از %۵۰ میتواند باعث خرابی باتری گردد.)
 5.  باتری باید از گرما و ولتاژ بالا و دسترس کودکان دور باشد.
 6.  اگر باتری لپ تاپ برای مدت زیادی استفاده شده(بیش از دوسال)باتری باید تعویض شود تا از احتمالات مترقبه جلوگیری شود.

باتری لپ تاپ ایسوس Battery Laptop Asus K53

باتریهای مجموعه ما با همان مواد اولیه و تعداد سلول و کیفیتی که  در باتری اورجینال به کار رفته; به سفارش از کشور چین ساخته شده ;در حقیقت به غیر از موارد خاص به طور کلی کلیه باتری های وارداتی اورجینال موجود در ایران به علت قیمت های بالای کپی رایت; به سفارش خود کمپانی های سازنده لپ تاپ نمی باشند; به طور مثال قیمت یک باتری اورجینال در وب سایت رسمی کمپانی با اعمال کپی رایت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار می باشد.

کلیه باتری های لپ تاپ توسط پنچ کارخانه بزرگ در چین تولید می شوند; این کارخانه ها معمولا برای تولید کالای خود اجزای مختلف باتری(پوسته, مدارات الکترونیکی, سلول و…); را تهیه کرده یا در مجموعه خود تولید و مونتاژ می کنند و بسته به سفارش دریافتی کیفیت مورد نظر را ساخته و ارسال می کنند.

در بازار باتری اورجینال موجود در ایران به چهار مدل باتری اورجینال بر میخوریم:

 • کالایی که به سفارش از چین با کیفیت Same Orginal ساخته و ارسال می شود; این باتری از نوع پیشنهادی ما بوده و کیفیتی مشابه باتری اصلی خود لپ تاپ را دارا می باشد.
 • کالای اورجینالی که باید از نماینده های کمپانی با قیمت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار خریداری گردد;( که خود کمپانی این کالاها را به همان کارخانه های موجود در چین سفارش می دهد )
 • باتری استوک یا دست دوم ( این باتری ها معمولا تعمیری بوده و پیشنهاد نمیگردد. )
 • باتری اورجینال تقلبی ( فروش به نام اصلی اما تقلبی; نتیجه خرید از فروشگاه ها فاقد جواز کسب از اتحادیه یا نظام صنفی مربوطه یا خرید از سایت های اینترنتی بدون پشتوانه و فاقد سابقه کار. )

 

 

مدلهای مشابه :

A42-K53 A41-K53 A32-K53 A31-K53
A43BY A43B Series A43B A43 Series
A43F A43E Series A43E A43BY Series
A43JA A43J Series A43J A43F Series
A43JB Series A43JB A43JA Series A43JF Series
A43JE Series A43JE A43JC Series A43JC
A43JH A43JG Series A43JG A43JF
A43JP A43JN Series A43JN A43JH Series
A43JR A43JQ Series A43JQ A43JP Series
A43JV A43JU Series A43JU A43JR Series
A43S Series A43S A43JV Series A53 Series
A43SV Series A43SV A43SJ Series A43SJ
A53B Series A53B A43U Series A43U
A53E Series A53E A53BY Series A53BY
A53J Series A53J A53F Series A53F
A53JB Series A53JB A53JA Series A53JA
A53JE A53JC Series A53JC A53JR Series
A53JQ A53JH Series A53JH A53JE Series
A53JT Series A53JT A53JR A53JQ Series
A53S Series A53S A53JU Series A53JU
A53SV A53SJ Series A53SJ A53SD Series
A53T Series A53T Series A53T A53SV Series
A53U A53TA Series A53TA A54L Series
A54H Series A54C Series A53Z Series A53U Series
A54LY Series A54HY Series A54HR Series A54HO Series
A83E Series A83BY Series A83BR Series A83B Series
A83SJ Series A83SD Series A83SA Series A83S Series
A83TA Series A83T Series A83SV Series A83SM Series
K43 Series K43 A83U Series K43F Series
K43BY Series K43BY K43B Series K43B
K43J K43F K43E Series K43E
K43JS Series K43JM Series K43JC Series K43J Series
K43SC Series K43S Series K43S K43JY Series
K43SJ Series K43SJ K43SE Series K43SD Series
K43SV Series K43SV K43SR Series K53B Series
K43U K43TA Series K43T Series K43SY Series
K53B K53 Series K53 K43U Series
K53E Series K53E K53BY Series K53BY
K53J Series K53J K53F Series K53F
K53JF Series K53JE Series K53JC Series K53JA Series
K53JS Series K53JN Series K53JG Series K53SE Series
K53SA Series K53S Series K53S K53JT Series
K53SJ K53SD Series K53SD K53SC Series
K53SV Series K53SV K53SN Series K53SJ Series
K53TA Series K53TA K53T Series K53T
K54C Series K53Z Series K53U Series K53U
K54HY Series K54HR Series K54HO Series K54H Series
K84C Series K54LY Series K54L Series P53S Series
K84HY Series K84HR Series K84HO Series K84H Series
P43F Series P43E Series K84LY Series K84L Series
P43SJ Series P43S Series P43JC Series P43J Series
P53J Series P53F Series P53E Series P43SL Series
X43 Series X43B P53SJ Series P53JC Series
X43E X43BY Series X43BY X43B Series
X43JE X43J Series X43J X43E Series
X43JR X43JF Series X43JF X43JE Series
X43JX Series X43JX X43JR Series X43SV
X43SJ Series X43SJ X43S Series X43S
X43T X43SV Series X43SR Series X43SR
X43V X43U Series X43U X43T Series
X44C Series X44C X44 Series X43V Series
X44HO Series X44HO X44H Series X44H
X44HY Series X44HY X44HR Series X53E Series
X44LY X44L Series X44L X44HY
X53BY Series X53BR Series X53B Series X44LY Series
X53SK Series X53SJ Series X53SD Series X53S Series
X53SV-SX117V X53SV-SX111V X53SV-SX097V X53SV Series
X53SV-SX179V X53SV-SX173V X53SV-SX173V X53SV-SX132V
X53SV-SX214V X53SV-SX213V X53SV-SX200V X54HB
X53SV-SX296V X53SV-SX246 X53SV-SX231V X53SV-SX218V
X53TK Series X53TA Series X53T Series X53SV-SX296V
X54 Series X54 X53Z Series X53U Series
X54H Series X54H X54F Series X54F
X54HY Series X54HY X54HR Series X54HB Series
X54L Series X54L X54K Series X54K
X54LY Series X54LY X54LB Series X54LB
X84C Series X84C X84 Series X84SL Series
X84HO Series X84HO X84H Series X84H
X84L X84HY Series X84HY X84HR Series
X84S Series X84LY Series X84LY X84L Series
A53E Series A53BY Series A53B Series X84SL
A53JB Series A53JA Series A53J Series A53F Series
A53JH Series A53JH Series A53JE Series A53JC Series
A53JU Series A53JT Series A53JR Series A53JQ Series
A53SD Series A53SD Series A53S Series A54C Series
A53TA Series A53T Series A53SV Series A53SJ Series
A54HY Series A54H Series A53Z Series A53U Series
A54L Series A54L Series A54HR Series A54HO Series
A83BR Series A83BY Series A83B Series A54LY Series
A83SD Series A83SA Series A83S Series A83E Series
A83SV Series A83SM Series A83SJ Series K43J Series
A83U Series A83U Series A83TA Series A83T Series
K43F Series K43E Series K43BY Series K43B Series
K43JY Series K43JS Series K43JM Series K43JC Series
K43SE Series K43SD Series K43SC Series K43S Series
K43SY Series K43SY Series K43SR Series K43SJ Series
K43TA Series K43T Series K43SV Series K53JF Series
K53E Series K53BY Series K53B Series K43U Series
K53JC Series K53JA Series K53J Series K53F Series
K53JN Series K53JG Series K53JS Series K53JE Series
K53SC Series K53SA Series K53S Series K53JT Series
K53SN Series K53SJ Series K53SE Series K53SD Series
K53Z Series K53TA Series K53T Series K53SV Series
K54H Series K54C Series K53U Series K54LY Series
K54HR Series K54HO Series K54HY Series K54HY Series
K84HY Series K84H Series K84C Series K54L Series
K84LY Series K84L Series K84HR Series K84HO Series
P43S Series P43J Series P43F Series P43E Series
P53J Series P53F Series P53E Series P43SJ Series
P53SJ Series P53S Series P53S Series P53JC Series
X43BY Series X43BY Series X43B Series X43J Series
X43JR Series X43JF Series X43JE Series X43E Series
X43SR Series X43SJ Series X43S Series X43JX Series
X43U Series X43U Series X43T Series X43SV Series
X44H Series X44C Series X43V Series X53SD Series
X44L Series X44HR Series X44HO Series X44HY Series
X53BR Series X53B Series X44LY Series X44LY Series
X53SJ Series X53S Series X53E Series X53BY Series
X53TA Series X53T Series X53SV Series X53SK Series
X54F Series X53Z Series X53U Series X53TK Series
X54HY Series X54HB Series X54H Series X54H Series
X54HY Series X54HY Series X54HR Series X84L Series
X54LY Series X54LB Series X54L Series X54K Series
X84HY Series X84HY Series X84H Series X84C Series
X84S Series X84LY Series X84HR Series X84HO Series
K53SC Series X84SL Series
نمایش ادامه مطلب
مشخصات کلی
نظرات کاربران

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “باتری لپ تاپ ایسوس K53 با کد فنی A32-K53”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

  برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید