نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 20 30

شوک در زندگی ما همیشه نیاز است.

مخصوصا زمانی که باتری قلبمان لحظه ای از کار بیفتد و دیگر قادر به ادامه حیات نباشیم!

حالا اگر خود دستگاه شوک، از کار بیفتد چه اتفاقی می افتد؟

بله! فاجعه رخ می دهد، فاجعه!

برای پیشگیری از فاجعه، باتری دستگاه خود الکتروشوک خود را همیشه شارژ نگه دارید!

اصلا بگذارید راحتتان کنیم، همیشه چند باتری اضافی داشته باشید، حادثه خبر نمی کند….