هیچ محصولی یافت نشد.

ساعت هوشمند اپل ضربان غیرطبیعی قلب را تشخیص می دهد.

ضربان ساز دستگاه کوچکی است که برای حفظ تعداد و ریتم مناسب ضربان قلب، تکانه های الکتریکی به عضله قلب می فرستد؛ علاوه بر این ممکن است برای درمان حملات غش (سنکوپ)، نارسایی احتقانی قلب و به ندرت، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک نیز مورد استفاده قرار گیرد.