هیچ محصولی یافت نشد.

انواع تب سنج و راهنمای خرید و کار با انواع تب سنج

دماسنج یا ترمومتر وسیله ای است که برای اندازه گیری حرارت و دما مورد استفاده قرار می گیرد.

این وسیله انواع مختلفی دارد که هر کدام برای کاربرد های خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

دماسنج در بازه وسیعی از صنایع از پزشکی گرفته تا کولر خانه و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

ترمومترها به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که هرکدام روش کارشان نیز با یکدیگر متفاوت است.