لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

واقعیتی در مورد باتری لپ تاپ ایسوس

باطری لپ تاپ ایسوس و باطری تمامی لپ تاپ ها در گذر زمان ضعیف تر می شوند. طول عمر باطری ها با چرخه شارژ و دشارژ آنها رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر هر چه چرخه شارژ و دشارژ باطری لپ تاپ بیشتر تکرار شود، عمر مفید آن نیز سریع تر به پایان می رسد. اتصال دائم لپ تاپ ایسوس به برق می تواند در عمر مفید باطری موثر باشد، زیرا ذخیره شارژ آن هم با درصد بالا، به هیچ وجه برای باطری خوب نیست و باید بگذارید سیکل طبیعی شارژ و دشارژ به طور مداوم صورت گیرد. این درحالی است که هرگز نباید اجازه دهید که پس از هر بار استفاده، شارژ لپ تاپ به طور کامل تخلیه شود، زیرا این مورد نیز برای باطری مضر است. قرار گرفتن شارژ باطری در حوالی 50 درصد میزان ایده آلی است که سلامت باتری را تضمین می کند. گرما نیز در کاهش یا افزایش طول عمر باتری لپ تاپ ایسوس موثر است. هر چه محیط گرم تر باشد، سرعت از بین رفتن باتری نیز بیشتر می شود.